Skip to content

Algemene voorwaarden opvang - pension

Hondenadvies Centrum Nederland

Artikel 1 – Definities

Hondenadvies Centrum: Rechtspersoon die tijdelijke huisvesting en verzorging biedt aan gastdieren.

Eigenaar: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die met het Hondenadvies Centrum een overeenkomst aangaat of wil aangaan.

Gastovereenkomst: de overeenkomst tussen Hondenadvies Centrum en eigenaar, waarbij het Hondenadvies Centrum zich verplicht het gastdier voor een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door consument te betalen prijs.

Reservering: de afspraak tussen Hondenadvies Centrum en eigenaar om een gastdier voor een bepaalde periode huisvestiging te verlenen tegen een vastgesteld tarief.

Vaccinatie: de op dat moment van het Hondenadvies Centrum geldende vaccinatieverplichting waaraan eigenaar moet voldoen.

Artikel 2 – Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Hondenadvies Centrum en eigenaar met betrekking tot huisvesting van het gastdier van het Hondenadvies Centrum Nederland.

Artikel 3 – Overeenkomst

De eigenaar geeft door het onderbrengen van het gastdier een volmacht aan het Hondenadvies Centrum, die deze volmacht aanneemt om gedurende het verblijf van het gastdier, als een goede gastheer te handelen. Bij eventuele medische verwikkelingen zal de gastheer in overleg met eigenaar en naderhand met de aan het Hondenadvies Centrum verbonden dierenarts besluiten over eventuele behandelingen van het gastdier, tenzij vooraf anders vastgelegd met de eigenaar. De kosten van medische behandelingen en/of medicijnen zijn voor rekening van de eigenaar en dienen bij afhalen van het gastdier te worden voldaan.

Artikel 4 – Reservering en betaling

Bij reservering als bedoelt bij artikel 1 dient binnen 14 dagen na reservering 50% van het verblijf te worden aanbetaald en 14 dagen voor verblijf het resterende bedrag te worden overgemaakt. Bij het niet betalen van overeengekomen verblijfskosten of andere gemaakte kosten welke ten laste komen van de eigenaar zal het Hondenadvies Centrum eenmalig schriftelijk aanmanen tot betaling van achterstallig bedrag. Indien daarna na 14 dagen geen betaling is ontvangen, draagt het Hondenadvies Centrum de vordering over aan een gerechtelijk deurwaarderskantoor.

Artikel 5 – Voorwaarden van plaatsing bij het Hondenadvies Centrum

Gastdieren moeten zijn voorzien van alle verplichte entingen en eigenaar moet het vaccinatieboekje kunnen overhandigen bij aanvang van het verblijf. Entingen zoals bedoeld in artikel 1 moeten uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het verblijf te zijn gegeven. De volgende entingen zijn verplicht: jaarlijkse cocktail inenting + kennelhoest en herhalingen (titer bepaling wordt ook geaccepteerd). Het gastdier moet vrij zijn van vlooien en ontwormd zijn.

Artikel 6 – Verblijf

De aankomst dag wordt als verblijf dag in rekening gebracht. Het later brengen tijdens een opvang periode van het gastdier of eerder ophalen van het gastdier dan de afgesproken periode zal niet leiden tot restitutie van de opvangkosten. De datum van aanvang kan worden gewijzigd indien de aanvang van de periode niet verder dan 2 weken verwijderd ligt dan de aanvang van de oorspronkelijke overeenkomst. Bij dieren die op voorschrift van de dierenarts speciaal voer krijgen, dient de eigenaar bij aanvang van het verblijf voor voldoende voer te zorgen voor de volledige periode. Er wordt voor het geven van eigen voer aan het gastdier geen extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 7 – Annulering

U kunt uw reservering annuleren, daarvoor wordt ten alle tijden €25,00 annuleringskosten in rekening gebracht. Annuleert u binnen bepaalde tijd, wordt het volgende nog als extra in rekening gebracht:

  • Annuleren tot 14 dagen na boeking, dan wordt er 100% van de aanbetaling teruggestort excl. de annuleringskosten.
  • Annuleren tot 4 weken aan aanvangsdatum, dan wordt er 75% van de aanbetaling teruggestort excl. de annuleringskosten.
  • Annuleren tot 14 dagen aan aanvangsdatum, dan wordt er 50% van de aanbetaling teruggestort excl. de annuleringskosten
  • Annuleren binnen 14 dagen voor aanvangsdatum, dan wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Partijen zijn overeengekomen dat het Hondenadvies Centrum ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn voor schade/kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier, met uitzondering van gevallen waarbij sprake zou zijn van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van het Hondenadvies Centrum.

Vragen? Neem gerust contact met ons op